tisdag 24 mars 2009

Kreativa skrivövningar

Skriv bättre texter! En ny metod i fem steg (Bokförlaget DN 2006) av Lena Holst är ytterligare en i raden av handböcker om skrivande som hjälper dig att bli en bättre skribent. Genom den här metoden får du genom att göra olika tester reda på vilken typ av skribent du är, du lär dig förstå din läs- och skrivprocess, du lär dig vad som kännetecknar en bra text, du lär dig att analysera texter på djupet och du får verktyg som kan förändra ditt skrivande.