måndag 23 mars 2009

Det går inte längre att vara hemma

Det finns unga, en del bara barn, som inte har någon möjlighet att bo hemma längre. Andra blir utslängda av sina föräldrar. När de väl söker hjälp har de oftast försökt lösa situationen på egen hand, och behöver kanske hjälp på fler sätt än att bara hitta en bostad. I boken Unga i hemlöshet, vuxna i maktlöshet: frivilligorganisationens möjligheter (Stockholms stadsmission 2008) beskrivs hur Enter Mötesplats-modellen fungerar. Det är enligt den som man möter hemlösa ungdomar i Stockholm.