torsdag 13 januari 2011

Varför pratar vi som vi pratar?

Hur vi pratar påverkas av var vi vuxit upp, socialt sammanhang, kön, ålder och en mängd andra faktorer. I boken Introduktion till sociolingvistik (Norstedts 2010) av Catrin Norrby och Gisela Håkansson har du chansen att fördjupa dig i språksociologi ur flera olika aspekter.

måndag 10 januari 2011

Ny läsning om pedagogik

Här kommer några tips på nyinköpta böcker inom pedagogik: Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare (Natur och Kultur 2010) av Ulf P. Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg (red.), Uppdrag undervisning (Studentlitteratur 2010) av Inger Eriksson, Viveca Lindberg och Eva Österlind, Etik i specialpedagogisk verksamhet (Studentlitteratur 2010) av Rolf Helldin och Birgitta Sahlin samt Fy fan vad vi är bra: bekännelser från en obehörig lärare och hans elever i den svenska flumskolan (Skrivlyan 2010) av Bosse Gustafsson.