tisdag 16 december 2008

Från antisocial personlighetsstörning till ätstörningar


I Psykiatrins ABC (Liber 2008) av Barbro Blume och Inga-Lisa Sigling hittar du förklaringar till grundläggande begrepp inom psykiatrin. Fokus ligger på beskrivningar av olika psykiska störningar, rehabilitering och omvårdnad.