tisdag 16 december 2008

Bildens språk


Det visuella är inte alltid lätt att tolka. I boken Möten med bilder: Analys och tolkning av visuella uttryck (Studentlitteratur 2007) av Anette Göthlund och Yvonne Eriksson får du tillgång till tips och verktyg som underlättar analys av bilder av olika slag.