torsdag 11 december 2008

Reko kommers och hållbar design


Det är i designfasen det avgörs om en produkt blir ekologiskt hållbar. Upp till 80% av en produkts miljöprofil avgörs här, enligt Ann Thorpe, forskare i design för hållbar utveckling och författare till boken Design för hållbar utveckling: ekologi-ekonomi-kultur (Raster 2008). Hon lyfter fram samspelet mellan just ekologi, ekonomi och kultur, och att vi måste förstå det samspelet för att skapa design för hållbar utveckling.