lördag 13 december 2008

Ett fruktansvärt vittnesmål


I den över 900 sidor långa romanen De välvilliga (Brombergs 2008) av Jonathan Littell skildras Andra världskriget ur den åldrande SS-officeren Max Aues ögon. Han skildrar sina fruktansvärda gärningar utan synbar ånger. I Frankrike har boken sålt i över åtta hundra tusen exemplar. Det är inte självklart att man kan skildra förintelsen på det här sättet, men samtidigt ställer romanen viktiga frågor kring människans förmåga att begå onda handlingar.