fredag 12 december 2008

Göran skriver om DanDan Andersson står som byst på Järntorget i Göteborg. Han ser ganska bister ut, men hans dikter tolkade i visform är omtyckta av många. Nu har journalisten Göran Greider skrivit en biografi om Dan, som heter Det gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag icke: en bok om Dan Andersson (Albert Bonniers förlag 2008), där han försöker tränga bortom myten om den unga mannen som blev känd över en natt: natten han dog.