onsdag 10 december 2008

Kriget som mänsklig erfarenhet


Historikern Peter Englunds nya bok skiljer sig lite från hans tidigare. Han skildrar första världskriget, men inte i första hand som en historisk händelse utan som en mänsklig upplevelse och erfarenhet. Han bygger sina texter på dagböcker, brev och memoarer från nitton personer vars öden fram tills nu varit bortglömda. En tysk skolflicka, en rysk sjuksköterska och en italiensk soldat är några av personerna du får följa i Stridens skönhet och sorg: första världskriget 206 korta kapitel (Atlantis 2008).