onsdag 17 december 2008

Uteslutningsmetoden


Elaine Bergqvist är retorikkonsult och redogör i boken Härskarteknik (Frank 2007) för ett antal olika härskartekniker som du kan tänkas möta, hur du genomskådar dem och hur du bemöter dem på ett sansat sätt. Hon tar upp bland annat projiceringsmetoden: "Det är tråkigt att du tar det så", komplimangmetoden: "Du som är så duktig" och avslutar med den självförvållade härskartekniken, den där du förminskar dig själv: "Jag har något litet att säga".