onsdag 17 december 2008

Om försörjning, konsumtion och hushållning


I Sverige: en social och ekonomisk historia (Studentlitteratur 2006) ger redaktörerna Susanna Hedenborg och Mats Morell en översikt över den långsiktiga ekonomiska utvecklingen, jordbrukets historia, utbildning och arbete i Sverige och en beskrivning av hur förutsättningarna för marknaden har förändrats.