fredag 19 december 2008

Och för första gången blir majoren rädd att stå framför ett obeväpnat mål, fruktansvärt rädd


Såg du Mahasweta Devi på årets bokmässa? Hon var ett av de stora namnen som mässan lockade med. Hon föddes 1926 och har hunnit ge ut över hundra böcker, och är en av Indiens mest omtalade författare. I Branden i hjärtat: berättelser från Bengalen (Ordfront 2008) låter hon utsatta och fattiga människor komma till tals i noveller om olika former av förtryck, där realism möter indisk mytologi.