måndag 13 april 2015

Deras ryggar luktade så gott av Åsa Grennvall


Om jag tänker på en riktigt hemsk barndom är det nära till hands att tänka på närhet till våld av olika slag, alkoholmissbruk och incest. Men tänk dig att i stället växa upp i en familj där du blir försummad känslomässigt. Ingen vill lyssna på dig, ingen vill lära dig något eller förklara saker för dig, ingen vill ta dig på allvar utan gillar att förlöjliga dig istället och ingen tar någonsin på dig eller tröstar dig när du är ledsen.  När någonting oförklarligt inträffar i ditt liv har du ingen att fråga. I Åsa Grennvalls bok deras ryggar luktade så gott får vi möta Jenny som växer upp under 70- och 80-talen och har det precis så, en barndom full av känslomässig försummelse av människor som inte begriper och därför inte kan ställas till svars. I den grafiska romanens form där bild och text samverkar blir budskapet så tydligt och berättelsen oerhört drabbande.