fredag 27 november 2009

Uppföljaren till Da Vinci-koden

Vissa böcker behöver ingen närmare presentation. Dan Browns uppföljare till monstersuccén Da Vinci-koden Den förlorade symbolen (Albert Bonniers förlag 2009) är en sådan bok. Här återser vi Harvardprofessorn Robert Langdon. Hans mentor, frimuraren Peter Solomon kidnappas. Langdom inser att för att rädda sin vän och mentors liv måste han tolka ett kryptiskt kodat föremål, något som leder honom rakt in i ett virrvarr av märkliga sanningar.