fredag 27 november 2009

Förhistorien till idag ryms i din jackficka

Du behöver inte vara kalenderbitare för att uppskatta Världshistorien i ord och bild (Norstedts 2009). I ett kompakt format ges en kronologisk genomgång av världshistorien. Det är inte frågan om någon fördjupning, men som fungerar utmärkt för att ge en fin översikt.