fredag 13 mars 2009

Två böcker om barns lek

Barn har strategier när de upptäcker världen. De iakttar, härmar, övar. Nu finns två nya böcker om barn: Leka lite grann: lärdomar av små barn (Natur & kultur 2008) av Jujja Wieslander och Barn som inte leker: från ensamhet till social lek (Liber 2008) av Marie-Louise Folkman och Eva Svedin. Lekens betydelse är djupare än man anar. Det bidrar till det tänkande som gör barnet till en självständig människa.