fredag 13 mars 2009

Om allt är en lek är vi förlorade


Gymnasieeleverna Ada och Alev tycks lida av total avsaknad av moral. De ser sig själva som nihilisternas barnbarn, och ingår en pakt där den som handlar i skottlinjen för deras intrigata spel är skolans lärare i tyska. Leklust- eller flickan utan egenskaper (Weyler 2008) är namnet på Juli Zehs roman, och titeln anspelar på Musils Mannen utan egenskaper, en roman där Ada och Alev hämtar näring till sin cynism.