fredag 13 mars 2009

Det här är en övning i att gestalta

Boken 95 skrivövningar: dikt, manus, prosa (Liber 2008) är ett utmärkt verktyg för dig som vill utveckla ditt skrivande. Med hjälp av övningar av skiftande svårighetsgrad väcks den språkliga leklusten. Övning nummer 55 lyder som följer: "Beskriv en människa genom att fokusera på tre saker: hennes händer och vad hon gör med dem, hennes väska och hur hon hanterar den, hennes skor." Visst blir man sugen på att skriva?