fredag 27 mars 2009

Orwellskt nyspråkKlimatförändring eller global uppvärmning? För eller emot livet? Etnisk rensning eller massmord? Jordens vänner - är du inte med där, är du då en fiende till jorden?

Steven Poole (Grove Press 2006) diskuterar i sin bok Unspeak: How Words Become Weapons, How Weapons Become a Message and How that Message Becomes Reality hur ord påverkar vår verklighetsuppfattning. I god Orwellsk anda undersöker Poole vanliga ord i vår tid. Unspeak syftar på de outtalade värderingar eller påståenden som ligger i ordval.

Spännande och tänkvärd läsning!