torsdag 26 mars 2009

Kinas moderna historia

Hur skiljer sig Kinas utveckling från västvärldens? Det och mycket annat fördjupar sig Hans Hägerdal i när han tar ett samlat grepp om Kinas moderna historia i Kinas historia (Historiska media 2008). Från de äldsta kinesiska civilisationerna till dagens auktoritära stat. För att förstå vad som händer i dagens Kina behöver man ha koll på historien. Då är Hans Hägerdals bok en utmärkt ingång.