torsdag 25 mars 2010

Finanskriser och annat ekonomiskt

Den som har levt i Sverige under de senaste decennierna har lärt sig att den ekonomiska konjunkturen går upp och ner. Goda tider avlöses av sämre tider, och kronan, räntan och börsen går upp och ner. Under större delen av 00-talet har världen haft en stark ekonomisk tillväxt. Indien och Kina har framträtt som nya ekonomiska stormakter och här i Sverige har ekonomin växt stadigt, samtidigt som ökande sysselsättning och utlåning har gjort att det funnits gott om pengar i cirkulation. Men så tog det plötsligt stopp. Över hela världen vacklade bankerna och bekymrade ledare fick gå in med 1000-tals miljarder i kapitaltillskott och garantiåtaganden för att inte hela finanssektorn skulle braka ihop. Vad var det som gick fel?

Stefan de Vylder försöker ge en förklaring i Världens springnota (Ordfront 2009). Han går igenom en rad av de senaste decenniernas ekonomiska kriser och pekar på likheter och skillnader, och han resonerar också om vad vi kan göra för att hindra eller åtminstone mildra framtida kriser. Hans bok är mycket lärorik och tillgänglig för den som, i likhet med undertecknad, saknar djupare kunskaper om ekonomiska förhållanden. Ofta är den svindlande som science fiction och spännande som en deckare. Samma ämne tas upp av Lars Ahnland i boken Kasinoekonomins fall (Leopard 2009).

Alan Beattie har ett annat fokus i Världens ekonomiska historia i tio kapitel (Forum 2010) men den är skriven i skuggan av den senaste finanskrisen som spökar här och där i de olika kapitlen. Här kan man få veta t.ex. varför olja och diamanter ofta är till mer skada än nytta för ett lands ekonomi, varför kokain inte odlas i Afrika och varför pandor är värdelösa. Rafflande!