fredag 13 november 2009

Övergripande handbok i svensk litteraturhistoria

Inom pärmarna på Litteraturens historia i Sverige: femte upplagan (Norstedts 2009) ryms inte mindre än tusen år av svensk litteraturhistoria, från forntid, via förnuft och känsla, poesi och verklighet, borgerlig och proletär realism fram till kapitlen om chic lit och det avslutande kapitlet om språkets oanade möjligheter, exemplifierat av Jonas Hassen Khemiri.