torsdag 7 maj 2009

vi ska ta oss ur den här friheten och in i en annan

Johannes Anyuru låter Homeros skepp kommunicera med Göteborgs nattbussar i sin fina diktsamling Det är bara gudarna som är nya (W&W 2003). Du som hört honom läsa sina dikter glömmer det aldrig.

"Med benet rakt ut från kroppen,
hastigt pendlande uppåt
i en spark
står han ute i regnstormen
och mäter upp luftrummet mellan sig själv
och dörrvakten, mäter upp avstånd till
resten av allting, som svarar
med en blick; med en
ohygglig, kall blick av makt.

Hjälten, dödsdömd och envis, förbli
densamme.

Det är bara gudarna som är nya./.../"