onsdag 6 maj 2009

Talböcker för dig som har svårt att läsa tryckt text

Aranäsgymnasiets bibliotek har erhållit tillstånd från justitiedepartementet att enligt paragraf 17 i upphovsrättslagen få möjlighet att lagligt ladda ned talböcker från Talboks-och punktskriftsbiblioteket till dig som har någon form av svårighet att läsa tryckt text. Kontakta mig eller Else-Britt så berättar vi gärna mer!