måndag 16 mars 2009

Telefonsvararen blinkade i hallen

I Silke Scheuermanns roman Timmen mellan hund och varg (Weyler 2008) möter vi två systrar som av olika anledningar inte haft någon kontakt på några år. Nu möts de på nytt. Den äldre systern vill återuppta kontakten men den yngre, berättarjaget, förhåller sig kallsinnig. Hon vill inte återfalla i den destruktiva relation de haft tidigare. Men när hon blir huvudlöst förälskad i sin äldre systers pojkvän förändras allt.