onsdag 18 mars 2009

Bli en sökmästare!


Hur hittar man det man söker i databaser? Övning ger färdighet, och om man tar hjälp av basernas hjälpsidor går det lättare - ibland. Ännu lättare blir det med instruktionsfilmer, särskilt med ljud.
För EBSCO finns:

Via EBSCO når du mer än 1 000 tidskrifter i skilda ämnen. Där finns även vetenskapliga tidskrifter.