måndag 2 mars 2009

Mig äger ingen Ej ens jag själv

"Jag är min egen
Hur är det möjligt?
Endast därför
att du är jag"

Gunnar Ekelöf ur Partitur,
Samlade dikter (Albert Bonniers förlag 2007)