måndag 9 februari 2009

Varifrån kommer du?


Det finns ortnamn som man kanske inte ropar ut första gången man möts. Bor man i Sexdrega kanske man svävar på målet och mumlar något om att man är från Boråstrakten. Kåtebol och Köttkulla är två andra ortnamn som väcker tveksamma associationer. I boken Ortnamn i västra Sverige (Carlssons 2008) av Kjell Wigers och Tommy Wiberg finner du en ambitiös genomgång av tolkningar av mer eller mindre märkliga ortsnamn. Kanske skulle man flytta till Kärleken?