lördag 14 februari 2009

Brush up your English

Upptäck tvetydigheternas mästare och utöka ditt engelska ordförråd! I Filthy Shakespeare: Shakespeare`s Most Outrageous Sexual Puns (Gotham Books 2007) lär vi oss vad Hamlet egentligen säger till Ofelia. På ett mycket underhållande sätt beskrivs ett beundrat litterärt geni, satt på piedestal, som en människokännare med god psykologisk blick. Kiernan ger också en bild av den tid då Shakespeare skrev sina dramer.