måndag 23 februari 2009

En perfekt värld. Allt är under kontroll


Jonas lever i en perfekt värld. Ingen smärta, ingen hunger, ingen sorg. När årets tolvåringar får sina utnämningar för sin framtida roll i samhället, blir Jonas utvald till Minnets bevarare. Som enda person inom samhället ska han bära det kollektiva minnet. När Jonas lär känna tillvarons alla aspekter gör Givaren och han upp planer för framtiden. Är förändring möjlig? Läs "The Giver" av Lois Lawry (Delacorte 2006).