torsdag 19 februari 2009

Det enda vi har att frukta är fruktan själv

Nelson Mandela, Martin Luther King, Marie Curie och Jesus, den gemensamma nämnaren är deras odödliga tal. Vi tror oss veta ungefär sådär på en höft vad de sa. Men hur löd talen ord för ord? Vilket var sammanhanget? Och vem stod bakom orden? Svaren finner du i Odödliga tal i världshistorien (Albert Bonnier förlag 2008) med introduktion av Simon Sebag Montefiore.