fredag 23 januari 2009

Och ordet blev människa


Den mänskliga evolutionen upphör aldrig att fascinera. I Gryning över Kalahari: hur människan blev människa (Ordfront pocket 2007) ger Lasse Berg sin bild av frågan om vårt ursprung, och tar sig dessutom an frågan om vad en människa är. Ingen liten fråga. Han har intervjuat de främsta vetenskapsmännen inom evolutionslära, arkeologi och paleontologi, och rest till bushfolket i Kalahariöknen som lever på att samla och jaga precis som de tidiga människorna gjorde. Boken handlar om våra medfödda känslor, om de första människorna, om hur världen uppfylldes, och om den mänskliga naturen. Tre saker gör vår art speciell: vår förmåga till samarbete, vårt språk och vår teknologi. Tittar man tillbaka på människans levnad svindlar det. Är det möjligt att människan har lika lång tid kvar på jorden om man tittar framåt?