fredag 9 januari 2009

Jag var inte säker på hur en sådan person såg ut- bara inte som jag


Det är en ganska allmängiltig känsla: den att inte riktigt passa in, att styra utifrån ett annat kompass. Curtis Sittenfelds I en klass för sig (W&W 2006) är boken som The New York Times utnämnde till en av 2005 års mest betydande romaner. Den handlar om outsidern Lee och hennes år som student på ett glassigt amerikanskt internat. De andra studenterna bär exklusiva märkeskläder och kommer från förmögna famlijer, Lees bakgrund ser helt annorlunda ut, och hon upplever sig som annorlunda. De andra känns ytliga och svåra att nå. Ändå lyckas Lee jobba sig upp till en statusfylld position i hierarkin på internatet, och försöker finna sig till rätta: hon både vill och vill inte passa in. Tonårsrealistiskt och äkta.