fredag 9 januari 2009

Allt ditt är mitt?


Musikerna och nedladdarna har inte nått konsensus än. Frågan är om de kommer att göra det? Johan Söderberg tar pulsen på debatten och belyser de filosofiska och historiska sammanhangen som rör upphovsrätt, fildelning och nedladdning i Allt mitt är ditt: fildelning, upphovsrätt och försörjning (Atlas 2008). Hans utgångspunkt är att båda sidorna trots sina meningsskiljaktigheter möts i det faktum att man har en marknadsliberal grundsyn. Allt mitt är ditt: fildelning, upphovsrätt och försörjning fungerar bra som diskussionsunderlag.