torsdag 3 mars 2016

Herrgården av Anna-Karin Palm

Det råder inbördeskrig, fyra personer på flykt hittar av en slump huset, herrgården som står orörd. Byar och städer runtomkring är nedbrända men här står herrgården helt oförstörd. Här finns skydd, mat och bränsle. Gruppen flyttar in. Här lever de sedan helt isolerade, i en drömvärld omedvetna om kriget som rasar runtomkring dem. Men med tiden blir gruppen mer och mer vaksamma mot varandra, konflikter och motsättningar blossar upp och det slutar med mord.
Anna-Karin Palms berättelse är ganska svår, mångtydig och otäck på samma gång. Som läsare har man många frågor som aldrig blir besvarade. Varför är det inbördeskrig? Vilka är dessa personer, hur känner de varandra och varför är de på flykt? Hur kommer det sig att denna herrgård har klarat sig från plundring?