måndag 19 oktober 2015

Rosa Candida av Auður Ava Ólafsdóttir

Ett omslag betyder så mycket, jag tycker att det t.o.m. kan förstärka en läsupplevelse. I det här fallet var omslaget helt avgörande för att jag skulle läsa den här boken. Lobbi är en ganska vilsen ung man. Han har förlorat sin mamma och blivit förälder till en liten flicka, allt naturligtvis helt oplanerat. Han har fina betyg och hans pappa vill att han läser vidare på universitetet, men Lobbis stora intresse är odling och växter, alldeles speciellt rosor, och han vill ägna sig åt trädgårdsodling. Han söker plats på en berömt klosterträdgård i södra Europa, känt för sina rosenodlingar och beger sig dit tillsamman med sina rossticklingar. Vi får följa med. Lobbis stora sorg efter mamma följer också med, men också hans förvirring över att den kvarts natt som han spenderade med Anna i växthuset fick till följd att han numera är pappa till en liten flicka. Efter ett tag i ensamhet i klosterträdgården dyker plötsligt Anna upp med barnet och Lobbis liv ställs på ända igen. Boken har blivit en stor succé, inte bara i hemlandet Island, utan i hela Europa. Läs den!