tisdag 29 september 2015

Stenträdet av Stefan Einhorn

Psykiatern Daniel Weiss får en kväll ett telefonsamtal från sjukhuset där han arbetar. En patient har bett att få träffa honom. Patienten tycks lida av religiösa vanföreställningar men Daniel går med på att träffa honom. Patienten som heter Simon Kopinski hävdar att människan inom kort riskerar att utplånas från jordens yta. Daniel är skeptisk till mannens berättelse men mitt under samtalet skjuts plötsligt Kopinski ihjäl och Daniel blir knuffad från en balkong. Chockad och blåslagen börjar Daniel fundera om det kan finnas någon sanning i Kopinskis ord, att han inte alls led av några vanföreställningar.
Psykiatern Daniel Weiss och botanikern Laura Giacometti dras iväg på ett uppdrag som visar sig ha med mänsklighetens överlevnad att göra. Behövs det 36 rättfärdiga människor för att hålla världen uppe? Finns det en biologisk art som är livets träd från Bibelns skapelseberättelse och kan den arten fungera som en genväg till att få kontakt med Gud? En mycket spännande berättelse liknande Dan Browns Da Vinci-koden.