torsdag 18 augusti 2011

Det här visste du inte

om din favoritförfattare. Ewa Rudling har samlat 100 av våra mest populära författare i bild och ord med personliga berättelser och porträtt. Svenska Författare (Lagenskiöld, 2008).