torsdag 5 maj 2011

Var är du?

Den vanligaste öppningsrepliken när du svarar på mobilen? Det är också titeln på Katarina Bjärvalls bok om mobiltelefonens roll i våra liv. Hon diskuterar hur mobilen symboliserar frihet och trygghet för oss, hur den har påverkat vårt sätt att umgås med varandra. Många spännande tankegångar att själv fundera över. Bjärvall tar också upp strålningsrisker och miljöskador i fattiga länder. Var är du? Människa och mobilen (2011) är utgiven på Ordfronts förlag. Den ligger på bibliotekets nyhetsbord!