torsdag 3 februari 2011

Sven-Eric Liedmans bok om skolan

I boken Hets! En bok om skolan (Albert Bonniers förlag 2011) framför idéhistorikern Sven-Eric Liedman kritik mot dagens skola, som han menar är ute på fel spår. Skolan borde fokusera på förståelse, överblick och kritisk sans, vilket man enligt Liedman når genom att låta lärarna undervisa och
låta eleverna leka sig fram till kunniga och kritiskt tänkande människor.