torsdag 13 januari 2011

Varför pratar vi som vi pratar?

Hur vi pratar påverkas av var vi vuxit upp, socialt sammanhang, kön, ålder och en mängd andra faktorer. I boken Introduktion till sociolingvistik (Norstedts 2010) av Catrin Norrby och Gisela Håkansson har du chansen att fördjupa dig i språksociologi ur flera olika aspekter.