onsdag 27 oktober 2010

Jag vill läsa en bok om musiker i London på 1960-talet...

Är du på humör för en alldeles särskild slags bok? Kolla den här roliga databasen. Genom att välja ett läge mellan glad och sorgsen, kort eller lång, och en mängd andra variabler så kan du bestämma vilken slags bok du vill ha förslag på. Du väljer också huvudperson och typ av handling. Böckerna är utgivna från 1995 och framåt, och de flesta är på engelska.
http://www.whichbook.net/default.aspx
Du kan också som vanligt prata med oss bibliotekarier förstås!