måndag 20 september 2010

Dröm och verklighet på Kuba

Kuba verkar vara ett land som i hög grad varit och fortfarande är föremål för människors drömmar och fantasier. För några ett socialistiskt framtidsland, undantaget bland starkt segregerade och ojämlika länder i Latinamerika, för andra ett exotiskt paradis som utlovar njutningar av alla slag.
I Farlighetslagen (Atlas 2009) reser huvudpersonen Jenny dit, till landet som hennes mormor besökte på 70-talet som aktivist, men sedan tagit avstånd från. Jenny reser utan några egentliga förväntningar, och möter ett land präglat av stor osäkerhet. Kuba är inne i det som från officiellt håll beskrivs som "den speciella perioden". Kommunismen har fallit i Europa och landets stora stödjare Sovjetunionen finns inte längre. Sprickorna i samhället blir allt tydligare. Jenny möter människor från olika delar av det kubanska samhället, och tar del av olika uppfattningar om landets historia och framtid.
Josefine Adolfsson debuterade 2004 med uppväxtskildringen Kårnulf was here. Farlighetslagen är hennes andra roman.