torsdag 19 augusti 2010

Skjut apelsinen

Det är rätt att våga, men det kan göra fruktansvärt ont att misslyckas. Han hade gått fram till henne, inför hela skolan, och hon ratade honom och hans blommor. Fullständigt tillintetgjord beslutar han sig för att stryka ett streck över sitt liv så långt. Han ska bli en annan, någon ny. Han går till skolan i mammas fula gamla städrock, beter sig medvetet äckligt och försöker provocera både klasskompisar och lärare. Det är befriande, men inte ofarligt att odla sitt hat mot allt och alla. Och när han sätter upp en egenskriven dikt på skolans anslagstavlor får det snart dramatiska följder.
Mikael Miemi slog igenom stort med Populärmusik från Vittula år 2000. I Skjut apelsinen (Rabén & Sjögren 2010) skriver han återigen om uppväxt, nu mot bakgrund av senare års uppmärksammade skolskjutningar.