fredag 16 oktober 2009

Efterkrigstidens viktigaste reportage

Precis så benämner Dagens Nyheters recensent Maciej Zaremba Gellert Tamas nya bok De apatiska: om makt, myter och manipulation (Natur & Kultur 2009). Liksom i boken Lasermannen (Ordfront 2003) väljer Tamas ett brännande samhällspolitiskt ämne och skildrar det på ett smärtsamt avslöjande vis. De apatiska handlar om krigstraumatiserade barn som av politiker, journalister och läkare anklagades för att simulera att de var sjuka. Bit för bit blottlägger Tamas hur fördomar förvandlades till sanning.