måndag 25 maj 2009

One sees clearly only with the heart

Som barnbarn till författaren Roald Dahl har unga Sophie Dahl en del att leva upp till i sin debutroman Playing with the grown-ups (Bloomsbury 2008). Hon lyckas riktigt bra. I berättelsens centrum står femtonåriga Kitty, vars bohemiska och rastlösa mor Marina låter sig influeras av en guru. Gurun intalar Marina att hennes framtid finns i New York, så hon lämnar den engelska landsbygden och tar Kittys syskon med sig dit, men Kitty blir kvar på en internatskola. Efter hand växer sig guruns inflytande över Marina allt större, och Kitty inser att allt inte står rätt till.