torsdag 29 januari 2009

Amerika for dummies

USA är ett mångfasetterat och fascinerande land. Karin Henriksson är Svenska Dagbladets USA-korrespondent och har bott i USA i femton år. I boken USA: så funkar det (Schibsted 2008) ger hon sin bild av detta mångsidiga land. För en ytterligare fördjupning i landet i väst rekommenderar jag Window on the United States : a university primer (Studentlitteratur 2005) av Donald S. MacQueen.