måndag 29 december 2008

Att skapa distans till nuet


Slavenka Drakulic har skrivit flera böcker om kriget på Balkan. Som om jag inte vore där (Norstedts 1999) handlar om 29-åriga S. som när boken tar sin början precis har fött ett barn som hon inte vet om hon kommer att ha möjlighet att knyta an till. S. är från Bosnien, och när kriget bryter ut placeras hon i ett fångläger där hon utsätts för upprepade våldtäkter. Barnet blir en påminnelse av övergreppen och det ofattbara som hon varit med om och blivit vittne till. Som om jag inte vore där är stark, omskakande och komplex, och en påminnelse om vad krig gör med människor.